Arroyave Puerta, A., & Marulanda Valencia, F. (2018). Environmental entrepreneurship and public policy: the case of the Programa Emprender para la Vida (Entrepreneurship for Life Program). Cuadernos De AdministracióN, 34(61). doi:10.25100/cdea.v34i61.6084