[1]
Arroyave Puerta, A. and Marulanda Valencia, F. 2018. Environmental entrepreneurship and public policy: the case of the Programa Emprender para la Vida (Entrepreneurship for Life Program). Cuadernos de Administración. 34, 61 (Jun. 2018). DOI:https://doi.org/10.25100/cdea.v34i61.6084.