Arroyave Puerta, A. and Marulanda Valencia, F. (2018) “Environmental entrepreneurship and public policy: the case of the Programa Emprender para la Vida (Entrepreneurship for Life Program)”, Cuadernos de Administración, 34(61). doi: 10.25100/cdea.v34i61.6084.